İş yerleri İçin Havalandırma Sistemlerinin Önemi

İş yerleri İçin Havalandırma Sistemlerinin Önemi

İş yerleri için havalandırma sistemleri büyük önem taşıyor. İş yerlerinde kullanılmakta olan havalandırma sistemleri sayesinde bir iş yerinde meydana gelebilecek her türlü zararlı ve kirli hava oluşumu tam anlamı ile önlenmiş olunuyor. Bu sayede hem üretim faaliyetlerinin devamlılığı sağlanıyor hem de işyerinde çalışmakta olan personel zararlı hava ile bir arada olmak durumunda kalmıyor.

İş yerleri İçin Havalandırma Sistemlerinin Önemi
İş yerleri İçin Havalandırma Sistemlerinin Önemi

Bu sistemler kurulurken tamamı ile çevresel faktörlerin göz önünde bulundurulduğunu da belirtmek gerekir. Ayrıca işyerinin sahip olduğu mimari alan ve detayları incelenir ve sistemler estetik açıdan bir sorun teşkil etmeyecek şekilde özenle tasarlanır. Bu nedenle de hem dilenen görünüm elde edilir hem de insan sağlığı büyük bir oranda korunmuş olur.

İşyeri Havalandırma Sistemleri Özellikleri

İş yerleri için havalandırma sistemleri havada bulunmakta olan tüm kirletici maddelerden işçilerin etkilenmemesine yardımcı olur. İşyerlerinde her zaman çok da güvenli, sağlıklı ve de huzurlu bir atmosferin elde edilebilmesi için havalandırma sistemlerinin tercih edilmesi büyük önem arz etmektedir.

İş yerleri İçin Havalandırma
İş yerleri İçin Havalandırma

Bu sistemler belirli bir hız ve miktar çerçevesinde havanın taşınmasını sağlar. Bu sayede ortamda istenmeyen kirleticiler ortadan kaldırılmış olunur ve bu ideal tasarım sonucudur. Aynı mantalitede çalışmakta olan sistemlerin yine de kullanılacağı ortamın türüne, kirletici oranına ve görünümüne göre tasarlanması etkin bir verim elde edilebilmesi açısından önemlidir. Bu sistemlerin içerisinde fanlar bulunur. Fanların görevi sistemdeki tüm havayı taşımaktadır. Sistemlerin içerisindeki bir kısım ise kirleticiler ile dolu olan havanın dışarıya atıldığı kısımdır. Ayrıca sistemlerin içerisinde havanın hareketinin tam olarak sağlanmasını gerçekleştiren farklı çeşitteki fanlar ve filtrasyon cihazları da bulunur.

İşyeri Havalandırma Sistemleri Çeşitleri

İş yeri havalandırma sistemleri çeşitleri ise genel ve lokal egzoz olarak iyiye ayrılmaktadır. Genel havalandırma sistemleri yüksek miktarda temiz hava sağlayan sistemlerdir ve bu sistemler sayesinde kirli hava dışarı atılır. Lokal egzoz havalandırma sistemleri ise kirleticinin yayılmasını sağlayan havalandırmadaki kirletici faktörleri yakalar ve kirleticileri kontrol altına alır. Toksik özellikler taşıyan kirletici bu sayede kontrol edilebildiği için ortama yayılması da önlenmiş olunur.