Salyangoz Fan ve Radyal Fan Arasındaki Farklar Nelerdir?

Salyangoz Fan ve Radyal Fan Arasındaki Farklar Nelerdir?

Salyangoz fan ve radyal fan arasında bazı değişkenlere rastlanmaktadır. Seçimler yapılırken bu değişken faktörlerin dikkate alınması önemlidir. Böylelikle ihtiyaç duyduğunuz fan çeşitlerine daha ideal bir şekilde karar verebilmeniz mümkün olacaktır. Her iki sistem genel olarak birbirine göre benzerlik gösterse de çalışma tipleri ve fan modelleri açısından sistemler farklılık geliştirir. Her iki çeşitte endüstriyel alanlarda yaygın bir şekilde kullanılır.

Salyangoz Fan
Salyangoz Fan

Salyangoz Fanların Özellikleri Nelerdir?

Salyangoz fan ve radyal fan farklarının anlaşılabilmesi için ilk olarak salyangoz fanların özelliklerine değinmek gerekir. Salyangoz fanlar sahip oldukları hava motoru aracılığı ile yüksek bir güçte çekim yapabilmektedir. Bu durum görünüm açısından salyangoza benzetildiği için fanlar bu isimle anılmaktadır. Salyangoz fan çeşitleri hem taze havanın üflemesini sağlamakta hem de içerdeki havanın tahliye aşamalarını etkili bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Kanat kısımları sık ve eğik bir şekilde üretilen bu fanlar endüstriyel alanlarda sık sık tercih edilmektedir. Endüstriyel alanlara ek olarak büyük fabrikalarda da bu sistemler yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Böylelikle fabrikalardaki yoğun dereceli ağır maddelerin temizlenmesi gerçekleşir. Bu fan çeşitlerinin yaygın bir şekilde kullanılma sebeplerinden bir diğeri de çekme kuvvetine sahip olmaları ile taşıma görevini de yerine getirmeleridir.

Radyal Fan
Radyal Fan

Radyal Fan Özellikleri Nelerdir?

Salyangoz fan ve radyal fan farkları için bahsedilmesi gereken diğer konuda radyal fanların öne çıkan özellikleri olacaktır. Santrifüj ismi ile de anılmakta olan radyal fan çeşitleri basınç farkı oluşturabilecek özelliklere sahiptir. Böylelikle de havada meydana gelen etki eksenel bir yönde olmaz. Merkezkaç isimli bir kuvvet çerçevesinde çalışan radyal fanlarda pompaya benzer bir dönen çark ve bir yuva bulunur. İçerisindeki bu kısımlar sayesinde radyal fanlar havanın basınçlandırılmasını sağlar ve hava kanallarına havanın aktarımını gerçekleştirir. Genel itibariyle çeşitli endüstriyel alanlarda kullanılmakta olan radyal fan sistemleri, endüstriyel alanların top toplama sistemleri ile birlikte tercih edilmektedir. Radyal falanların 4 çeşit kategorisi bulunmaktadır ve bunlar eğimsiz tip, geriye eğimli tip öne eğimli kanatlı tip ve aerodinamik tiptir.